THI CÔNG

             

            BẢNG GIÁ THI CÔNG TRẦN, VÁCH THẠCH CAO

               

                                                    TRẦN THẠCH CAO

      LOẠI                    VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (<30m2) ĐƠN GIÁ (từ 30-50 m2) ĐƠN GIÁ (từ 50-100m2)  ĐƠN GIÁ >100m2) 
Trần thạch cao giất từ 2-3 lớp cấp Khung xương thị trường tấm Gyproc 9mm thỏa thuận 160.000đ/m2 155.000đ/m2  145.000đ/m2 
Khung xương Vĩnh Tường tấm Gyproc 9mm thỏa thuận 165.000đ/m2 160.000đ/m2  150.000đ/m2 
Trần thạch cao phẳng Khung xương thị trường tấm Gyproc 9mm thỏa thuận 150.000đ/m2 145.000đ/m2  140.000đ/m2 
Khung xương Vĩnh Tường tấm Gyproc 9mm thỏa thuận 160.000đ/m2 155.000đ/m2  150.000đ/m2 
Trần thạch cao tấm thả Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm. Khung thị trường tấm Gyproc 9mm thỏa thuận 150.000đ/m2 145.000đ/m2  140.000đ/m2 
Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm. Khung Vĩnh Tường tấm Gyproc 9mm thỏa thuận 165.000đ/m2 155.000đ/m2  150.000đ/m2 
Trần thạch cao chịu nước Khung xương thị trường tấm thạch cao UCD-4mm thỏa thuận 190.000đ/m2 185.000đ/m2  180.000đ/m2 
Khung xương Vĩnh Tường tấm thạch cao UCD-4mm thỏa thuận 200.000đ/m2 195.000đ/m2  190.000đ/m2 
                                                   VÁCH THẠCH CAO
LOẠI                VẬT LIỆU ĐƠN GIÁ (<30m2) ĐƠN GIÁ (từ 30-50 m2) ĐƠN GIÁ (từ 50-100m2)  ĐƠN GIÁ >100m2) 
Vách thạch cao 2 mặt Khung xương thị trường, tấm thạch cao Gyproc thỏa thuận 200.000đ/m2 195.000đ/m2  190.000đ/m2 
Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc  thỏa thuận 210.000đ/m2 205.000đ/m2  200.000đ/m2 
Vách thạch cao 1 mặt Khung xương thị trường, tấm thạch cao Gyproc thỏa thuận 175.000đ/m2 165.000đ/m2  160.000đ/m2 
Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc  thỏa thuận 185.000đ/m2 175.000đ/m2  170.000đ/m2 
Ghi chú : Vui lòng gọi để biết thêm chi tiết.        

Danh mục khác

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê